Drobné stavebné a demolačné práce

pomocne 1pomocne 2pomocne 3

Do širokej ponuky našich činnosti možno zaradiť a kategorizovať tieto činnosti:

  • Ručné demolačné činnosti a manipulácia a odvoz stavebného odpadu
  • Drobné stavebné práce krajinárskeho a záhradníckeho charakteru

Ručné demolačné činnosti a manipulácia a odvoz stavebného odpadu

     V tejto oblasti zabezpečujeme vyčistenie budov, demontáž starých okenných a dverných výplní, demontáž starých rozvodov, búranie priečok, prierazy stropov a podláh, vysekávanie otvorov do stien, demontáž starých krovov, osekanie sanity, demontáž rôznych kovových konštrukcií a schodísk, a pod. Búracie práce sa vykonávajú väčšinou ručne, nakoľko sú realizované prevažne v objektoch, v ktorých sú zachované nosné konštrukcie a nesmie preto dôjsť k porušeniu statiky budovy.  Zároveň zabezpečujeme triedenie, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu z asanovaného objektu.

pomocne 5pomocne 6

Drobné stavebné práce krajinárskeho a záhradníckeho charakteru

V tomto zmysle možno chápať predovšetkým realizácie drobných architektonickýh stavebných prvkov, ktoré plnia požiadavky funkčnosti a estetičnosti:

  • Realizácia podkladovej dlažby – chodníky , terasy , iné priestranstvá
  • Realizácie plotov a oplotenia

Realizácia podkladovej dlažby – chodníky, terasy, iné priestranstvá

pomocne 7pomocne 8pomocne 9

       Po prípravných zemných prácach vykonávame pokládku zámkovej dlažby do piesku i malty. Vybrané komponenty a ich farebné prevedenie je možné vzájomne kombinovať a vytvárať tak funkčné alebo estetické prvky. Pochôdzne alebo pojazdné povrchy sa budujú podľa spôsobu ich využívania rôznymi metódami. Najčastejšie sa jedná o liaty betón, pokládku panelových dielcov, vysypanie štrkom alebo kamennou drťou, pokládkou asfaltového povrchu, či osadením drevených dielcov. Realizujeme však i pokládky špeciálnych povrchov.

Realizácie plotov a oplotenia

V rámci poskytovaných služieb sa špecializujeme aj na výstavbu plotov každého druhu. Za týmto účelom dodávame materiál, zabezpečujeme ich výstavbu.

pomocne 10pomocne 11pomocne 12

Murované ploty
 
     Najbežnejší murovací materiál, využívaný po stáročia, je plná pálená tehla. Kvalitne vymurovaný a esteticky aj funkčne upravený plot z plnej pálenej tehly (starej tehly) vždy ulahodí oku. Murované oplotenie si vyžaduje stĺpiky, ktoré sú rozmiestnené vo vzdialenosti 2 – 3 m od seba. Plot musí byť uložený na betónovom základe a tiež musí byť izolovaný proti zemnej vlhkosti. Povrchová úprava proti vlhkosti z atmosféry predĺži jeho životnosť.
 
Ploty z kameňa

Prírodný kameň
     Ploty z prírodného kameňa netreba zvlášť predstavovať. Už v dobe kamennej boli ploty z kameňa ochranou proti nežiaducim návštevníkom. Dnešné ploty z prírodného kameňa sú spájané betónovou zmesou a jednotlivé kamene sú vyberané tak, aby tvorili estetický celok podľa požiadaviek zákazníka. (reliéfny, alebo plochý plot, hrúbka, typ kameňa a pod.)

Umelý kameň
     Ploty z umelého kameňa sú ploty z betónových výrobkov s výzorom prírodného kameňa. Rôzne variácie týchto výrobkov (patina, prírodný kameň) uspokoja aj najnáročnejších klientov. Aj krycie platne na vrch plota sú vyrobené v rovnakej farbe a štruktúre. Plotové dielce sú vyrobené s povrchovou úpravou, zabezpečujúcou odolnosť voči mrazu a vlhkosti.

pomocne 13pomocne 14pomocne 15pomocne 16

Živé ploty
     Živé ploty sú tvorené kríkmi listnatých drevín alebo ihličnanov, podporené oplotením z ľahkého poplastovaného pletiva. Vyžadujú si síce údržbu (strihanie, hnojenie, ochrana pred škodcami), ale ich zeleň je príjemná pre oko počas celého roku