O nás

VOMA – SK , spol. s r.o. je dynamická flexibilná spoločnosť, ktorá vznikla spojením okúzlenia z prírody, skúseností, tvorivej energie vytvárať niečo nové a zmysluplné. Od svojho vzniku v roku 2004 prešla spoločnosť dynamickým vývojom podnikateľského prostredia, organizačnej štruktúry, inováciou vo všetkých jej poskytovaných činnostiach a službách. Zároveň aj postupným rozširovaním strojového a vozového parku spoločnosti.
Našou filozofiou je skĺbiť naše odborné spôsobilosti,skúsenosti ,kvalitné profesionálne prevedenie s Vašimi predstavami a potrebami. Každá realizovaná zákazka predstavuje pre nás ďalšiu výzvu a impulz k neustálemu skvalitňovaniu ponúkaných služieb a činností, modernizácie strojového a vozového parku, rozvoja používaných technológií, vzdelávania a rozvíjania spôsobilostí, skúseností našich zamestnancov.

Naša spoločnosť Vám ponúka širokú paletu služieb v 2 hlavných oblastiach:

I.SADOVÉ ÚPRAVY, ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH A VNÚTOR. PRIESTOROV AREÁLOV,VEREJNEJ A MESTSKEJ ZELENE:

 • realizácie trávnikov – hydroosev, výsev, trávnaté drny
 • výsadba drevín, stromov, okrasných rastlín
 • vypilovanie drevín, stromov v rozličných terénoch
 • práce s vysokozdvižnou plošinou
 • chemická a mechanická likvidácia nežiadúcej vegetácie
 • zemné práce a terénne úpravy - modelácia a úprava terénov rôzneho charakteru
 • realizácie a údržby záhrad
 • realizácie sadových úprav popri cestách a diaľniciach
 • deratizácia a dezinfekcia
 • manipulácia a spracovanie rôznych druhov biologic. odpadu
 • komplexná letná údržba / mechanické a ručné kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie lístia, rez a úprava živ. plotov, stromov, okras. rastlín, ošetrenie kvet. záhonov , prevzdušnenie a hnojenie trávnikov /
 • komplexná zimná údržba / ručné a mech. odhŕňanie snehu, ručné a mechan. solenie komunikácií, chodníkov, schodísk /
 • komplexné čistiace a upratovacie práce / čistenie kancelár. a priem. priestorov, dopĺňanie hygienic. materiálu /

II. DOPRAVA, ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE:
 • nákladná doprava
 • zemné práce so stavebnými mechanizmami
 • ťažba, nakladanie a odvoz vyťaženého materiálu
 • drobné pomocné stavebné a demolačné práce

Spoločnosť je držiteľom nasledovných certifikátov:

certifikat Systém manažérstva kvality / QMS /, v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001 : 2008

Systém enviromentálneho manažérstva / EMS /, v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001 : 2004

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / OHSMS /, v súlade s požiadavkami normy OHSAS 18001 : 2007