Zemné a terénne činnosti

zem 9zem 10zemne 11

     Krajina je neoddeliteľnou súčasťou nášho prostredia už po stáročia. Jej modelácia a rozmanitosť nás fascinuje a inšpiruje od nepamäti, pričom jej sochárom a modelárom týchto estetických, oku lahodiacich objektov je príroda sama. Dovoľte nám, nech sa staneme Vašimi sochármi a skrášlime, vymodelujeme tak Váš vlastný svet, krajinu, ktorej ste každodennou súčasťou:

  • Prípravné zemné a terénne  práce
  • Stavebné zemné a terénne práce v závislosti od lokality  a povahy terénu
  • Terénne a zemné práce  s charakterom záhradnej a krajinnej architektúry

Prípravné zemné a terénne práce

     Zemné práce zahŕňajú aj úpravu povrchu terénu najmä odstránenie organických látok, porastu a ornice. K prípravným zemným prácam ďalej patrí zobratie mačiny z povrchu terénu, stínanie strojom, klčovanie pňov, odstránenie krovín a porastu, odstránenie starých dlažieb a muriva, vyhotovenie stupňov v podloží  násypov, odvodnenie staveniska, zariadenie staveniskových a príjazdových ciest.
Zemné práce, pri ktorých sa odoberá ornica sa v celej hrúbke ukladá na hromady mimo vlastného staveniska, pretože sa môže po realizácii objektu použiť na dokončovacie terénne práce.

Stavebné zemné a terénne práce v závislosti od lokality  a povahy terénu

     Charakter terénu a lokality  realizácie  vo veľkej miere ovplyvňuje výber pracovnej technológe , použitých stavebných  mechanizmov, ale aj priebeh a postup týchto činností. Na základe týchto ukazovateľov realizujeme zemné a terénne úpravy ručne alebo  s použitím mechanizmov, ktoré menia krajinný charakter:

  • Stavebné a terénne práce v rovine – urovnanie, spevnenie, výkopy  terénu a pod.
  • Stavebné a terénne práce vo svahu – urovnanie, spevnenie, výkopy terénu, odstránenie časti svahu a pod.

zemne 1zemne 2

Terénne a zemné práce s charakterom záhradnej a krajinnej architektúry

zemne 3zemne 4zemne 5

     Tieto terénne a zemné práce okrem svojho funkčného hľadiska , plnia predovšetkým aj estetickú funkciu, ktoré vo finálnej fáze  podtrhujú individualitu a špecifickosť daného plenéru. Zahŕňajú predovšetkým modelovanie a tvorbu plasticity priestoru v teréne, akým je napr. realizovanie rôznych kaskád, terás, vytváranie terénnych vĺn a pod.

     Terénnymi úpravami sa upravuje prírodný terén a povrch pozemku do rôznej hĺbky tak, aby sa dal čo najvhodnejšie využiť na stavbu domu a optimálne využívať aj neskôr pri používaní záhrady. Rovinný terén upravujeme, aby sme ho zbavili fádnosti, a svahovitý musíme upraviť preto, aby sme vôbec mohli využívať okolie domu a záhradu. Pri terénnych úpravách riešime zmeny úrovne terénu, spájame rôzne úrovne, upravujeme terén modelovaním, pričom pracujeme so zeminou na povrchu i v spodných vrstvách.

Modelovanie terénu

     Modelácia je úprava terénu do prirodzených tvarov – miernych zaoblených vyvýšenín (kopčekov alebo valov) alebo priehlbín, kde základným znakom je plynulý prechod medzi jednotlivými úrovňami. Pri použití vo svahovitom teréne je náročnejšia na záber plochy (než terasovanie), no výsledkom je veľmi prirodzený vzhľad – vytvorenie mierne zvlneného terénu, vhodného na spojenie terasy s okolím, okolo vodného prvku (prírodného jazierka či potôčika), na okraji pozemku s výhľadom do krajiny. Modeláciou môžeme aj opravovať chyby jestvujúceho terénu – zlepšujeme jeho vzhľad vyrovnaním jám či nevhodných priehlbín, zaoblením hrán prudších svahov vytvárame mäkšie povrchové krivky.

zemne 6zem 7zem 8