Manipulácia a spracovanie biologického odpadu

odpad 1odpad 2

     Želaním každého majiteľa záhrady, zelene a rastlinnej vegetácie drevín, kríkov je pekne upravený priestor, ktorý ho obklopuje. Úprava plôch bez vysokej trávy či vrstvy opadaného lístia si vyžaduje častú a pravidelnú údržbu, ktorej dôsledkom je neustále vytváranie rastlinného, drevnatého odpadu.

     Tvorí ho pokosená tráva a vetvičky po strihaní živého plota, na jeseň opadané lístie a suché konáre orezaných stromov, rastlinné zvyšky po zbere úrody v úžitkovej záhrade i niektoré buriny. Tento rastlinný odpad možno zhodnotiť tým, že ho vrátime do pôdy ako zúrodňovaciu zložku alebo ho využijeme vo forme ochranného a skrášľovacie prvk .
Spracovaniu biologického odpadu je možné 2 spôsobmi, na základe charakteru a zložnia odpadu, a to:

  • Mulčovaním odpadu – možnosť uplatnenia ako  zúrodňovacej  zložky
  • Štiepkovaním odpadu, vznik mulču – možnosť uplatnenia ako ochrannej a estetickej zložky

Mulčovaním  odpadu – možnosť uplatnenia ako  zúrodňovacej  zložky

     V priestoroch, objektoch, kde sa nachádza zeleň je to veľmi dôležitá a veľmi prospešná technika po založení vegetácie rastlín, stromov, drevín. Ide o nastieľanie organického materiálu na pôdu. Je to ďalší prirodzený proces odpozorovaný z prírody. Listy zo stromov na jeseň opadávajú, trvalky sa zazimovávajú a zhadzujú nepotrebné listy. Nikto ich nezhrabáva, neodváža na skládku odpadov ani nespaľuje. Tento prírodný mulč má takéto výhody:

  • chráni pôdu pred vysychaním
  • udržuje vlhkosť pôdy
  • zabraňuje rastu burín (prvé štádium sukcesie)
  • rozkladá sa na humus a tvorí novú pôdu, zúrodňuje pôdu
  • vytvára mikroklimatické podmienky vhodné pre život v pôde a korienky rastlín = microcosmos

odpad 3odpad 4

Štiepkovaním odpadu, vznik mulču – možnosť uplatnenia ako ochrannej a estetickej zložky

     Mulčovanie záhonov nemá iba okrasný charakter pre zeleň. Mulčovanie slúži predovšetkým pre ochranu rastlín drevín a záhonov. Mulčovacia kôra , ktorá je výsledným produktom štiepkovania, zabraňuje rýchlemu odparovaniu vlhkosti od koreňov rastlín a chráni ich tak pred vyschnutím. Ďalší veľký bonus mulčovacej kôry je ten, že vo veľkej miere zabraňuje rastu buriny a jej premnoženie sa. V neposlednom rade, slúži veľmi estetickým spôsobom na oddelenie rastlín a záhonov od trávnatých plôch a uľahčuje tak kosenie a ostatné práce spojené s údržbou zelene.

Mulčovanie

odpad 5odpad 6odpad 7

Štiepkovanie

odpad 8odpad 9

      Na základe požiadavky objednávateľa zabezpečujeme aj naloženie a odvoz rôznych druhov biologického odpadu – trávnatý pokos, drevnatý odpad, rastlinný odpad v podobe pohrabaného lístia, odumreté, zostrihané prvky rastlinných záhonov, živých plotov a pod. pomocou našej strojovej a vozovej mechanizácie.

odpad 10odpad 11