Realizácie záhrad – vypracovanie návrhu , príprava a modelácia terénu , výsadba drevín , okrasných rastlín , založenie trávnika , realizácia závlahových systémov a iných drobných architektonických prvkov

     Hľadáte a snívate o kúsku miesta, ktoré by pre Vás bolo synonymom relaxu, odzrkadľovalo by Vašu jedinečnú osobnosť a túžbu po kráse a nevšednosti? Prečo sa nezveriť do rúk odborníkov a nevyskúšať to s nami? Ponúkame Vám komplexný súbor služieb – záhradu na kľúč:

  • Vypracovanie návrhu  záhrady po konzultácií  s rešpektovaním vašich potrieb a predstáv
  • Realizácia prípravných prác , zahŕňajúca predovšetkým terénne – modelačné práce, ale prípravné práce sadovníckeho charakteru
  • Výber  vhodného typu zelene – trávnik , rastlinné záhony , stromy , kríky  , možnosť ich dopravy , následná výsadba a ošetrenie
  • Návrh a realizácia záhradných chodníkov  a iných objektov : oplotenie , múriky
  • Návrh a realizácia  závlahových prvkov
  • Komplexná údržba zelene záhrady – kosenie, vertikulácia, hnojenie, vyhrabávanie trávnikov, strihanie, ošetrovanie a ochrana rastlinnej vegetácie

zahrady 1zahrady 2zahrady 3