Revitalizácie mestských zón a námestí

     Mestská architektúra a jej jednotlivé prvky sú prejavom urbanizácie človeka a jeho potrebe po funkčnosti, praktičnosti a modernizácie  životného prostredia. Takéto požiadavky spĺňajú aj projekty realizácií mestských zón, námestí a iných prvkov verejnej mestskej architektúry.
Obyčajne ich cieľom je revitalizácia a modernizácia , ktorá sleduje určitý úžitkový, ale aj estetický cieľ. Aj v takomto smere Vám poskytujeme a zabezpečíme širokospektrálne služby:
  • Presun , prevoz stavebných hmôt , materiálov počas revitalizácie , rekonštrukcie
  • Modelácia a úprava terénnu ľahšími i ťažšími stavebnými mechanizmami
  • Modelácia a úprava terénu v závislosti od jeho charakteru  a povahy – rovina , svah, terasy, stupne
  • Modelácia a prípravné práce pred výsadbou zatrávňovaním-  čistenie od nežiadúcich  prvkov – kamenia , ručné a mechanické urovnanie terénu , spevnenie terénu
  • Realizácia zakladania trávnikov formou výsevu , hydroosevu , mačinovaním a ich následná údržba
  • Realizácia výsadby rastlinnej  vegetácie  a jej následné ošetrenie a údržba
  • Realizácia výsadby stromov , drevín , kríkov  a jej následné ošetrenie a údržba
  • Návrh a realizácia záhradných chodníkov a iných objektov: oplotenie , múriky
  • Návrh a realizácia závlahových prvkov
namestia 1namestia 2 namestia 3namestia 4