Realizácie sadových úprav pri cestách a diaľniciach

     Aj Vás ubíja pohľad na bezduchú, beztvarú, jednotvárnu krajinu, máte pocit akoby ste sa ocitli v mesačnej krajine? Tak prečo by sme to spoločne nemohli zmeniť? V rámci tejto problematiky poskytujeme pomerne široký záber činnosti, a to:

  • Presun, prevoz stavebných hmôt, materiálov počas výstavby ciest a diaľnic
  • Modelácia a úprava terénnu ľahšími i ťažšími stavebnými mechanizmami
  • Modelácia a úprava terénu v závislosti od jeho charakteru a povahy – rovina, svah, terasy, stupne
  • Modelácia a prípravné práce pred výsadbou zatrávňovaním - čistenie od nežiadúcich prvkov – kamenia, ručné a mechanické urovnanie terénu, spevnenie terénu
  • Realizácia zatrávnenie  rozsiahlych plôch formou výsevu, hydroosevu a jej následná údržba
  • Realizácia výsadby rastlinnej vegetácie a jej následné ošetrenie a údržba
  • Realizácia výsadby stromov, drevín, kríkov a jej následné ošetrenie a údržba
revital 1revital 2revital 3revital 4