Výsadba drevín, stromov, okrasnej zelene a rastlín

vysadba 1vysadba 2


     Zeleň,či už máme na mysli stromy, dreviny, okrasné rastliny sú neoddeliteľnou súčasťou prostredia, v ktorom žijeme. Sú miestom oddychu, skrášlenia priestoru budov, v ktorých žijeme, pracujeme. Moderný  priestor, využívajúci zeleň, by mal byť miestom na relax s príjemnou atmosférou a jednoduchou údržbou. Pri realizovaní  výsadby zelene je dôležité zhmotniť predstavu zákazníka a prihliadať na podmienky, v ktorých bude zeleň  rásť a rozvíjať sa.

     Záhony, prvky zelene tvoria časť nášho životného prostredia a priestoru, ktoré majú každoročne iný tvar, pretože z roka na rok sú rastliny väčšie a počas celého roka menia svoju farbu, tvar, zoskupenie, preto im treba venovať zvláštnu pozornosť už pri projekcii. Pomôžeme Vám i s výberom drevín, trvaliek či letničiek, zrealizujeme ich výsadbu.

vysadba 5vysadba 5