Zakladanie trávnika hydroosevom, výsevom, mačinovaním - kladením trávnatých drnov

Trávnik

     je to rastlinné spoločenstvo zložené z niekoľkých trávnych druhov, ktoré sú vyšľachtené a skombinované tak, aby vytvárali hustú, pružnú a pevnú mačinu, ale i napriek tomu, je samostatne existujúcim a žijúcim organizmom, ktorý chceme  prispôsobiť vlastným  predstavám a potrebám. Možno ho vnímať všetkými zmyslami – dotýkať sa ho bosými nohami, ležať na jeho chladivom povrchu i obdivovať jeho smaragdovú zeleň. Má však svoje zákonitosti i požiadavky a záleží len na nás, či ich budete prehliadať, alebo sa im budete snažiť porozumieť.

zakladanie-1zakladanie 2


Krásnu súvislú zelenú plochu možno založiť 3 spôsobmi:

 • výsevom: lacnejšia, ale pracnejšia alternatíva
 • položením hotového trávneho koberca – mačinovaním: drahšia alternatíva, no s okamžitým efektom
 • hydroosevom: alternatíva vhodná pre rozsiahle , zošikmené a šikmé plochy a ťažko prístupné plochy

Založenie trávnika výsevom

     je realizácia trávnika prostredníctvom vhodne vybraného  a namiešaného komplexu trávnatého osiva, do vopred odburinenej a terénne upravenej pôdy .

VÝHODY:
 • Najekonomickejší spôsob založenia trávnika
 • Výsev je pomerne jednoduchý oproti mačinovaniu , či hydroosevu
 • Možnosť voľby kvality, charakteru trávneho semena v závislosti od pôdnych, lokalitných, ale i účelových podmienok
 • Možnosť realizácie ručne i strojovo
NEVÝHODY:
 • Dlhá doba klíčenia
 • Nemožnosť okamžitého zaťažovania trávnika
 • Náchylnosť na vyplavenie pri dažďoch tesne po výseve
 • Pomerne dlhý čas na dosiahnutie výsledného efektu trávnika

zakladanie 3

Založenie trávnika mačinovaním

     je položenie predpestovaných trávnikových plátov na vopred odburinený a terénne upravený pôdny povrch.

VÝHODY:
 • Rýchlejšie zakoreňovanie do pôdy a tým i rýchlejšie dosiahnutie želaného efektu
 • Okamžitá možnosť zaťažovania trávnika
 • Väčšia odolnosť voči škodcom a chorobám             
NEVÝHODY:
 • Cenová náročnosť
 • Okamžitá pokládka trávnika
 • Možnosť iba ručne realizovanej pokládky           

zakladanie 6zakladanie 7zakladanie 8


Založenie trávnika hydroosevom

     spočíva v mechanizovanom spôsobe prípravy zmesi vody, osiva, chemických hnojív, organickej hmoty a v rovnomernom nástreku tejto hmoty na osievanú plochu .

Použiteľnosť:
 • na zatrávňovanie extrémnych svahov
 • na spevňovanie cestných zárezov a násypov
 • pri spevňovaní vzdušných lícov zemných priehradných hrádzí
 • pri regulácii tokov a úpravách brehov nových kanálov
 • pri rekultivácii ložísk popola, banských háld a iného továrenského odpadu
 • na lepenie háld uhlia proti samovznieteniu v elektrárňach a pod
VÝHODY:
 • znižuje prácnosť biologického spevňovania svahov
 • zrýchľuje postup výstavby
 • rieši nedostatok humusu
 • okamžite po nástreku odoláva erózii
 • možnosť použitia i na nedostupných svahoch a v horských terénoch
 • v krátkej dobe zaisťuje vzrast kvalitného trávnika
NEVÝHODY:
 • Dlhšia doba klíčenia
 • Pomerne dlhý čas na dosiahnutie výsledného efektu trávnika
zakaldanie 9zakladanie 10zakladanie 11zakladanie 12