Zemné práce a terénne úpravy - modelácie a úpravy terénov rôzneho charakteru

zemne 1

     Krajina je neoddeliteľnou súčasťou nášho prostredia už po stáročia. Jej modelácia a rozmanitosť nás fascinuje a inšpiruje od nepamäti, pričom jej  sochárom a modelárom  týchto estetických, oku lahodiacich objektov je príroda sama. Dovoľte nám, nech sa staneme Vašimi sochármi a skrášlime, vymodelujeme tak Váš vlastný svet, krajinu, ktorej ste každodennou súčasťou:

  • Modelácia a úprava terénu v závislosti od jeho charakteru  a povahy – rovina , svah, terasy, stupne
  • Modelácia a prípravné práce pred výsadbou zatrávňovaním-  čistenie od nežiadúcich  prvkov – kamenia , ručné a mechanické urovnanie terénu , spevnenie terénu
  • Návrh a realizácia záhradných chodníkov  a iných objektov : oplotenie , múriky
  • Návrh a realizácia  závlahových prvkov

Modelácia a úprava terénu v závislosti od jeho charakteru  a povahy – rovina , svah, terasy, stupne

Modelácia a prípravné práce pred výsadbou zatrávňovaním -  čistenie od nežiadúcich  prvkov - kamenia, ručné a mechanické urovnanie terénu, spevnenie terénu

     Práca s terénom, vyrovnanie častí pozemku, terasovanie, svahovanie, zapúšťanie niektorých plôch s použitím podchytenia opornými múrikmi môžu dodať ploche krajny intimitu aj na menších pozemkoch a individualitu pôsobenia.
Modelácia je úprava terénu do prirodzených tvarov – miernych zaoblených vyvýšenín (kopčekov alebo valov) alebo priehlbín –, kde základným znakom je plynulý prechod medzi jednotlivými úrovňami. Pri použití vo svahovitom teréne je náročnejšia na záber plochy (než terasovanie), no výsledkom je veľmi prirodzený vzhľad – vytvorenie mierne zvlneného terénu, vhodného na spojenie terasy s okolím, okolo vodného prvku (prírodného jazierka či potôčika), na okraji pozemku s výhľadom do krajiny. Modeláciou môžeme aj opravovať chyby jestvujúceho terénu – zlepšujeme jeho vzhľad vyrovnaním jám či nevhodných priehlbín, zaoblením hrán prudších svahov vytvárame mäkšie povrchové krivky.

zemne 2
zemne 3zemne 4zemne 5

Návrh a realizácia záhradných chodníkov a iných objektov: oplotenie, múriky

     Realizácie chodníkov  sú veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou  každého budovaného objektu ,stavby , prípadne rekonštrukcie a modernizácie a zestetičnenia priestoru. Ich úlohou nie je výlučne slúžiť len ako pochôdzna alebo pojazdná plocha. Ich ďalšou významnou funkciou je chrániť stavbu pred prebytočnou nasiakavosťou z dažďovej vody.
Podobné znaky funkčnosti a estetičnosti , resp. skrášlenia optimálne riešia a plnia aj ďalšie drobné architektonické exteriérové prvky, ako sú  oporné múriky terasovito členených plôch , oplotenia z prírodných, či umelých materiálov v závislosti od našich predstáv , požiadaviek estetičnosti a funkčnosti a neposlednom rade aj našich finančných možností.

zemne 6zemne 7zemne 8

Návrh a realizácia  závlahových prvkov

     Voda, ako jeden zo základných elementov prírody ovplyvňuje samotnú podstatu  existencie na našej planéte,..Tento prírodný živel je úzko spätý  s človekom jeho prežívaním .... je zdrojom našej energie, osvieženia , tak prečo tento pôžitok nedopriať aj vašej zeleni bez námahy?
Riešením je návrh a realizácia automatickej závlahy:

  • Ušetria Vám čas  na rozdiel od komplikovanejšieho ručného polievania , večného boja s hadicami
  • Šetria vaše financie , nakoľko odborne a špecifickým rozvrhnutím závlahy a jej časového definovania, zabránia  nadmernému a neefektívnemu odberu vody
  • Šetrí Vašu zeleň od nadmerného prísunu vody , čím  môže dôjsť k prevencii pred  neželaným podmočením , zároveň stabilným a pravidelným prísunom vody sa Vám zeleň odvďačí zdravším a krajším vzhľadom

zemne 10zemne 11