Kalamitné situácie

     Alfou a omegou zimnej údržby ciest a komunikácií je odhŕňanie snehu. Správne načasovanie odhŕňania snehu musí byť nastavené tak, aby množstvo napadnutého snehu nepresiahlo 4 - 5 cm, pretože vyššia vrstva snehovej pokrývky už začína byť náročnejšia na odstránenie a častokrát na ňu treba aj silnejšie mechanizmy, čim môže dôjsť vo finálnej fáze sneženia alebo stáleho intenzívneho sneženia ku znemožneniu prístupnosti areálov a ich priestranstiev - kalamity.

kalamita 1kalamita 2kalamita 3kalamita 4