Údržba zelene areálov

udrzba 1udrzba 2udrzba 3

V tejto oblasti ponúkame širokú ponuku služieb :
 • Trávniky , trávnaté plochy – zakladanie trávnatých plôch ,ich  celoročná údržba a ošetrenie
 • Rastlinná vegetácia : záhony , skalky , živé ploty , stromy  - výsadba, ich  celoročná údržba a ošetrenie
 • Kalamitné situácie  v areáloch, vzniknuté v dôsledku prírodných živlov
udrzba 4udrzba 5udrzba 6udrzba 7udrzba 8


Trávniky , trávnaté plochy – zakladanie trávnatých plôch ,ich  celoročná údržba a ošetrenie

     Trávniky sú dôležitou súčasťou väčšiny sadových úprav. Dobre založený a udržiavaný trávnik dáva pocit čistoty, pokoja, vyváženosti a poriadku. Pôsobí tiež ako spájajúci článok rôznych prvkov a častí v sadovníckej kompozícii.
Funkcie trávnikov:

 • v oblasti biologickej (vysoká vsakovacia schopnosť pre zrážkovú vodu, protierózne účinky zapojeného drnu, zvyšovanie vzdušnej vlhkosti, regulácia tepelného režimu,
 • v oblasti biologicko-hygienickej (podieľajú sa na znižovaní prašnosti, viazaní plynných exhalátov, kolobehu kyslíka, znižovaniu hlučnosti prostredia),
 • v oblasti estetickej (po vodných plochách sú jedným z najsvetlejších prvkov v záhradnej kompozícii, podriaďujú sa modelácii terénu, čím zmäkčujú jeho kontúry, pôsobia priaznivým a ukľudňujúcim dojmom).

udrzba 9udrzba 10

Trávnik je kultúra, ktorú pestujeme viacero rokov. Ak ho chceme udržať v dobrom stave, musíme zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu. Je to nielen pravidelné kosenie, chemické odburiňovanie, likvidácia machov, hnojenie, zavlažovanie,  jarné a jesenné vyhrabávanie, valcovanie, čistenie, boj proti chorobám, hlavne plesniam a u starších trávnikov i prevzdušňovanie, regenerácia , dosievanie a pod.
 
Kosenie trávnikov , trávnatých plôch
udrzba 11udrzba 12udrzba 13udrzba 14

     Jednou z elementárnych činností , ktoré zabezpečujú optimálny vzhľad trávnika , trávnatých plôch je ich ručné alebo mechanické kosenie . Voľba uplatnenia a realizácie kosby je podmienená viacerými činiteľmi – rozloha trávnatých plôch , charakter a modelácie terénov plôch – svah , rovina , zloženie , charakter , štruktúra trávnej plochy.
Komplexnosť služieb v oblasti kosenia je aj  následné spracovávanie vzniknutého pokosu – mulčovaním .Je to veľmi efektívna recyklačná  a v neposlednom rade aj ekonomicky výhodná forma uplatnenia pokosenej trávy , ako ekologického prírodného hnojiva . Prípadná likvidácia pokosu hrabaním a odvozu .
 
Vertikulácia a aerifikácia  trávnikov , trávnatých plôch
 
      Vertikulátor (skratka z angl. vertical cutting – zvislé rezanie), čiže trávna fréza, je zariadenie prerezávajúce zvyšky odumretých rastlín, mach, burinu a kúsky pokosenej trávy, ktoré vytvoria na trávniku nepriedušnú vrstvu, tzv. trávnu plsť, ktorá nedovolí prenikať vzduchu ani vode a živinám ku koreňom trávy. Tráva v snahe získať vodu a vzduch sa zakoreňuje len plytko v trávnej plsti ,a preto pri dlhšie trvajúcich suchách vyschne.
 
      Aerifikátory (prevzdušňovače) z trávnika predovšetkým vyhrabú trávnu plsť, a to pomocou hrabacieho valca s hrablicami. Rozrezanú plsť vyhrabe ľahšie ako nerozrezanú a prevzdušní zem. Trávnik po tomto zákroku nevyzerá veľmi pekne, ale rýchlo sa obnoví, lepšie dýcha, zakorení sa a v konečnom dôsledku je krajší ako neošetrený.
 
      Medzi ostatné potrené, pravidelne sa opakujúce a sezónne činnosti  , ktoré zabezpečia trávniku a trávnatým plochám optimálnu hustotu , estetický vzhľad patria činnosti ako zavlažovanie , hnojenie sezónne vyhrabávanie , ručné a chemické odburiňovanie.

udrzba 15udrzba 16udrzba 17


Rastlinná vegetácia : záhony , skalky , živé ploty , stromy  - výsadba , ich  celoročná údržba a ošetrenie

udrzba 18udrzba 19udrzba 20

     Zaujímavým prvkom v krajinnej  architektúre , ktoré dopĺňajú alebo naopak ozvláštňujú krajinný a terénny priestor  môžu byť  živé listnaté , ihličnaté ploty ,  okrasné kry  a stromy, okrasné záhony  rastlín a okrasné skalky. Aj v tejto oblasti Vám ponúkame naše služby :
 • návrh , realizáciu primárnej výsadby zelene
 • celoročnú údržbu zelene : strihanie , rez , ručné a mechanické odburiňovanie , ochrana pred škodcami a chorobami , hnojenie , zalievanie ,  likvidácia nežiadúcej inváznej vegetácie  , vypilovanie, výrub  stromov , drevín , spracovanie , likvidácia biologického odpadu a iné.

Živý plot

 • Pri výbere drevín na živý plot je dôležitý nielen ich vzhľad, ale najmä požiadavky konkrétneho druhu na pôdne, svetelné a vlhkostné pomery.
 • V živom plote z opadavých drevín je ideálne použiť aj vždyzelené dreviny a kry, aby aj v zime plnil svoje funkcie.
 • Voľne rastúce živé ploty sú prirodzenejšie, menej náročné na údržbu a potešia kvetmi, farebnými listami, niektoré i plodmi. Nevyžadujú si pravidelný rez, robia sa len zmladzujúce a udržiavajúce rezy, aby sa zachoval prirodzený tvar.
 • Vzhľad živého plota treba prispôsobiť architektúre domu – napríklad moderný priestor krajiny so strohým vzhľadom vhodne doplnia strihané vždyzelené nízke kríky,   krajinu vo vidieckom štýle najlepšie dotvoria voľne rastúce kvitnúce dreviny. Tvarované živé ploty sú tiež typickou súčasťou niektorých historických záhrad , parkov .
 • Živý plot treba prispôsobiť aj tvaru pozemku a spôsobu využitia priestoru – nízke živé ploty sa používajú ako obruby alebo náhrada za oplotenie, živé ploty z ihličnanov tvoria pekné pozadie trvalkovým záhonom. Živý plot môže aj zakryť nepekné miesta a objekty alebo oddeliť jednotlivé časti  priestorov , krajiny.

Kedy strihať živý plot?                                   

 • Živé ploty z listnatých drevín a krov sa strihajú trikrát do roka – v období vegetačného pokoja, v júni a koncom júla alebo začiatkom augusta.
 • Živé ploty z ihličnanov sa tvarujú len na jeseň alebo v predjarí.
 • Na jar kvitnúce druhy sa strihajú hneď po odkvitnutí, pretože kvitnú vždy na jednoročných výhonoch.
 • Vždyzelené kry môžete upravovať od septembra až do prvých mrazov.
 • Rez ihličnanov sa pri voľne rastúcich živých plotoch obmedzuje na príležitostné odnímanie vrškov alebo odrezanie výhonkov.
 • Pri pravidelne prísne strihaných živých plotoch z ihličnanov sa odstránením vrcholových výhonkov spomalí rast do výšky a súčasne treba ľahkým rezom bočných partií vytvárať zdola nahor sa zužujúci tvar živého plota.
 • Plot z tují treba tvarovať len z hlavných výhonov, ktoré sa rezom rozkonária a zosilnejú. Ak sa tvarujú rovnako všetky, aj vedľajšie výhonky, rastliny sa v zime pod váhou snehu ľahko polámu.

udrzba 21

Čo so starým živým plotom?

     Staršie a veľmi preschnuté listnaté kry v živom plote zmlaďte radikálnym rezom vo výške 15 až 20 cm nad zemou v zimnom období, keď nemrzne. Nové výhony potom postupne tvarujte tak, aby hustotou a smerom rastu vyplnili medzeru v živej stene. Niekedy je lepšie vzniknutú medzeru doplniť novou drevinou, ktorá svojím bujným mladým rastom rýchlo vyplní miesto a zapojí sa do porastu.

udrzba 22udrzba 23udrzba 24

     Medzi základné spôsoby ochrany zelene patrí aj poznanie prirodzených škodcov , hmyzu , inváznych rastlín , chorôb zelene  a prevencia , resp. efektívne a rýchle vyriešenie a určenie spôsobu a realizácia ochrany vo forme ručného a mechanického ekologicky optimálne šetrného  postreku.

Hniloba koreňov a stoniek

udrzba 25

     Môžu byť spôsobené baktériami alebo hubami a ich výskyt súvisí s rôznymi agrotechnickými nedostatkami pri pestovaní rastlín, napr. premokrený, prehnojený alebo rôznymi mikroorganizmami
zamorený substrát .

Vošky

udrzba 26

     Patria medzi najrozšírenejších škodcov pestovaných rastlín. Cicaním rastlinných štiav poškodzujú asimilačné orgány, oslabujú rastlinu a navyše prenášajú aj nebezpečné vírusové ochorenia .

Strapky

     Škodia cicaním rastlinných štiav a podobne ako vošky prenášajú aj niektoré virózy okrasných rastlín. Sú drobné a pomerne nenápadné, preto pestovateľa na ich prítomnosť upozornia väčšinou až drobné striebristé škvrny a čierne kvapky trusu na listoch.

Roztoče

     Ak sa začína na rastline deformovať list, je krehký a stáča sa, môže ísť o prítomnosť roztočccov. Na listoch vznikajú biele bodky. Vycicané miesta sa naplnia vzduchom, list začína šednúť.

Kalamitné situácie  v areáloch , vzniknuté v dôsledku prírodných živlov

     Nie nadarmo sa jednotlivé  prírodné  činitele nazývajú živlami . Dostanú nás do životných situácií a okamihov , kedy sa cítime bezradný a potrebujeme pomoc. Túto pomoc Vám radi a ochotne poskytneme .